GẮN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

BAN HẢI QUAN VÀ TLHTM

 1. Mục tiêu
 • Tham gia góp ý với các cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng chính sách mới có ảnh hưởng đến hoạt động logistics và thuận lợi hóa thương mại.
 • Đóng góp ý kiến với các cơ quan hữu quan về việc thực thi chính sách trên thực tế và đưa ra các kiến nghị nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mai,
 • Tham gia góp ý với Tổng cục Hải quan trong quá trình xây dựng các văn bản thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và các Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Luật Hải quan năm 2014.
 • Tham gia góp ý với Tổng cục Hải quan về Đề án cải cách mô hình kiểm tra chuyên ngành.

 

 1. Phương hướng hoạt động
 • Hoàn thiện các quy định nội bộ của Ban Hải quan & TLHTM.
 • Phối hợp với các Ban chuyên môn của HNLA để tổ chức các hội thảo nghề nghiệp dành cho Hội viên.
 • Xây dựng quan hệ với các cơ quan quản lý chuyên ngành để thực hiện vai trò phản biện xã hội, hỗ trợ Hội viên trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Phối hợp với Ban Hải quan & TLHTM của VLA và các Hiệp hội bạn như HPLA, HLA để thực hiện vai trò phản biện ngoài phạm vi địa bàn Hà Nội.
 • Phối hợp với Cục Hải quan Thành phố Hà Nội và các chi cục hải quan trực thuộc để thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 28/10/2020 của UBND TP Hà Nội về việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2020-2025.và văn bản số 638/HQHN-TXNK ngày 09/3/2020 của Cục Hải quan Hà Nội về việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội.
TT Các hoạt động Mô tả hoạt động Dự kiến thời gian
1 Hỗ trợ Hội viên Tổng hợp các ý kiến của Hội viên về các vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan để hỗ trợ giải quyết. Hàng tháng
2 Kết nối với Cục Hải quan Hà Nội Tổ chức gặp mặt giữa Hội viên và các Chi cục hải quan trực thuộc C Hải quan Hà Nội để thúc đẩy sự hợp tác Quý 2/2023
3 Vận tải đa phương thức Kết nối với các tổ chức quốc tế (Asean Trucking Federation, AFFA working groups) để thúc đẩy vận tải đa phương thức do các Hội viên HNLA thực hiện. Năm 2023
4 Thương mại quốc tế Phối hợp với VCCI tổ chức 01 hội thảo về hiệp định thương mại, mã HS hoặc về những vấn đề khác có liên quan đến hoạt động logistics. Quý 2/2023