GẮN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

BAN LOGISTIC VÀ CÔNG NGHỆ

 1. Mục tiêu
 • Tham vấn và phản biện chính sách liên quan đến lĩnh vực logistics và ứng dụng công nghệ trong các dịch vụ logistics.
 • Tham gia góp ý với chính quyền thành phố về việc xây dựng hạ tầng logistics phục vụ các hoạt động thương mai và công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Kết nối các hội viên có cùng quan tâm đến tích hợp công nghệ trong hoạt động logistics.
 • Tổng hợp, phân tích và các nền tảng công nghệ logistics trong nước và trên thế giới tới và tư vấn hội viên ứng dụng công nghệ trong hoạt đông cung ứng dịch vụ.
 • Thúc đẩy chuyển đổi số trong logistics.

 

 1. Phương hướng hoạt động
 • Phối hợp với các Ban chuyên môn của HNLA để tổ chức các hội thảo nghề nghiệp dành cho Hội viên.
 • Xây dựng quan hệ với các cơ quan quản lý chuyên ngành để thực hiện vai trò phản biện xã hội, hỗ trợ Hội viên trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Tham gia tổ chức các hoạt động tham quan, khảo sát hạ tầng logistics trên địa bàn Hà Nội, trong nước cũng như nước ngoài.
 • Phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội để thực hiện Kế hoạch 299/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân TP hà Nội về việc phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 cũng như kế hoạch thúc đẩy sự phát triển dịch vụ logistics do Sở Công Thương ban hành hàng năm.
STT Các hoạt động Mô tả hoạt động Dự kiến thời gian
1 Truyền thông Xây dựng Bản tin công nghệ logistics và đăng lên website của Hiệp hội. Mỗi tháng một bản tin
2 Kết nối hội viên Tổ chức việc khảo sát hạ tầng logistics và trình độ ứng dụng CNTT của doanh nghiệp logistics. Quý II
Giới thiệu về hoạt động và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp công nghệ logistics. Quý II
3 Công nghệ mới Hội thảo công nghệ ứng dụng trong quản lý kho, vận tải hàng hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics. Quý III
4 Nghiên cứu Phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội thực hiện nghiên cứu đánh giá thực trạng về hạ tầng logistics trên địa bàn làm cơ sở để Hiệp hội đưa ra các kiến nghị liên quan đến quy hoạch hạ tầng logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quý III