GẮN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

BẢN TIN THÁNG HNLA

Chuyên mục Bản tin HNLA được xuất bản định kỳ hàng tháng nhằm mục đích gửi đến cho Hội viên những thông tin cập nhật nhất về các hoạt động của Hiệp hội trong một tháng vừa qua cũng như những sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian tới.