GẮN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

Chúc mừng hội viên thành lập tháng 08.2023

Nhiệt liệt chúc mừng các Hội viên thành lập trong tháng 8/2023. Chúc các Hội viên có nhiều thuận lợi, sớm đạt mục tiêu năm 2023 đã đề ra. Chúc mừng các Quý Hội viên: Công ty Cổ phần Logistics An Khang Công ty TNHH Châu Lục (CSC) Công ty TNHH Tiếp vận Nội bài …