GẮN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

Chúc mừng hội viên thành lập tháng 08.2023

Facebook

Nhiệt liệt chúc mừng các Hội viên thành lập trong tháng 8/2023. Chúc các Hội viên có nhiều thuận lợi, sớm đạt mục tiêu năm 2023 đã đề ra.

Chúc mừng các Quý Hội viên:

  1. Công ty Cổ phần Logistics An Khang
  2. Công ty TNHH Châu Lục (CSC)
  3. Công ty TNHH Tiếp vận Nội bài
  4. Công ty Cổ phần VIMC Logistics
  5. Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Thiên Đức
  6. Văn phòng đại diện – Công ty Cổ phần OPL Logistics
  7. Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam
  8. Công ty TNHH Tư vấn Delta Việt Nam