GẮN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

Mời Quý Doanh nghiệp Hội viên đăng ký tham gia Chương trình Hội nghị đối thoại Hải Quan – Doanh nghiệp năm 2023

Facebook

Hội nghị đối thoại là dịp để Chi Cục Hải Quan Bắc Hà Nội và Doanh nghiệp trao đổi hợp tác và đề xuất các giải pháp tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn;

Đồng thời hỗ trợ thành viên của Hiệp hội Logistics Hà Nội trong quá trình thực hiện dịch vụ liên quan đến thủ tục hải quan.

Nội dung chương trình như sau: