GẮN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

Chúc mừng sinh nhật của Hội viên tháng 9/2023

Facebook

Chúc mừng ngày thành lập của Hội viên tháng 9/2023:

1.      Công ty TNHH Pakago Việt Nam
2.       Công ty cổ phần Cảng Hồng Vân
3.      Công ty TNHH Một thành viên Tinh hoa Shipping Việt Nam
4.      Công ty Cổ phần kho vận Việt Nam
5.      Công ty Luật TNHH Nguyễn Mạnh Cường

Chúc Quý Hội viên sẽ ngày càng thành công, bền vững hơn nữa.