GẮN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

Chúc mừng sinh nhật hội viên tháng 02/2024

Facebook

Chúc mừng các Quý Hội viên có ngày thành lập vào tháng 2:

  • Công ty Cổ phần Vinafco
  • Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế
  • Công ty TNHH Liên doanh Zim Hải An
  • Công ty TNHH MTV Hoa Thịnh Hưng
  • Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương

Chúc cho công ty ngày càng gặt hái được nhiều thắng lợi.