GẮN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

Chúc mừng sinh nhật hội viên Tháng 3/2024

Facebook

HNLA kính chúc các Quý công ty có sinh nhật vào tháng 3/2024 sẽ ngày càng phát triển, tiếp tục những bước đi vững chắc trong chặn đường phía trước, khẳng định được thương hiệu, chất lượng ở thị trường trong nước và quốc tế.

  • Công ty Cổ phần Vận tải Quốc tế Hoàng Long
  • Công ty TNHH thương mại Giao nhận vận tải Sokudo
  • Công ty Cổ phần Tiếp vận & Vận tải ngoại thương Việt
  • Công ty TNHH Tiếp vận Quốc tế Linh Anh
  • Công ty Cổ phần Tiếp vận Hòa Phát