GẮN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rót vốn vào Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rót vốn vào Việt Nam
Facebook

Sau giai đoạn trầm lắng, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã xuất hiện những tín hiệu tích cực trở lại khi nhà đầu tư quốc tế lên những kế hoạch đầu tư mới tại Việt Nam.

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm có: 750 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tăng 65,2% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,1 tỷ USD; 386 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 1,66 tỷ USD.

Sở dĩ vốn đầu tư mới tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm là do các nhà đầu tư nước ngoài có quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam và đưa ra các quyết định đầu tư mới

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rót vốn vào Việt Nam

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam xuất hiện những tín hiệu tích cực

Số liệu thống kê đến 20/4/2023 cho thấy tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 8,88 tỷ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ. Dù thu hút vốn FDI vẫn giảm so với cùng kỳ, song mức giảm này đã cải thiện hơn so với 3 tháng (38,8%). Đáng chú ý, ngoài vốn đầu tư điều chỉnh tiếp tục giảm, vốn đầu tư mới và góp vốn mua cổ phần đã tăng trở lại.

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm có: 750 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tăng 65,2% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,1 tỷ USD (tăng 11,1% so với cùng kỳ); 386 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 19,5% so với cùng kỳ) với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 1,66 tỷ USD (giảm 68,6% so với cùng kỳ nhưng tăng 1,7 điểm phần trăm so với 3 tháng đầu tháng năm và tăng 16,5 điểm phần trăm so với 2 tháng đầu năm); 1.044 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 3,1 tỷ USD (tăng 70,4% so với cùng kỳ).

Sở dĩ vốn đầu tư mới tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm là do các nhà đầu tư nước ngoài có quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam và đưa ra các quyết định đầu tư mới; trái ngược với sự cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư lớn vào Việt Nam trong bối cảnh tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu,…

Nguồn: Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 18-2023